Bắc Ninh: Nhiều chính sách thúc đẩy chương trình OCOP

Sau gần 4 năm triển khai, Chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng của các cấp, ngành và các chủ thể, tạo ra những sản phẩm OCOP chất lượng tốt, được thị trường đón nhận, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn.

Một trong những sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn của Bắc Ninh
Một trong những sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn của Bắc Ninh

Giai đoạn 2018 – 2022, ngành NN&PTNT tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, chính sách khuyến kích các doanh nghiệp, HTX và các hộ dân tích cực tham gia Chương trình OCOP nhằm gia tăng giá trị các sản phẩm. Tỉnh cũng có các cơ chế, chính sách đặc thù cho quá trình quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung; Phát triển kinh tế trang trại; Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm… tạo tiền đề cho sản phẩm OCOP đảm bảo về chất lượng và số lượng sản phẩm.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 93 sản phẩm OCOP cấp tỉnh (59 sản phẩm đạt 4 sao và 34 sản phẩm đạt 3 sao) của 38 chủ thể trên địa bàn 8/8 huyện, thành phố. Thời gian tới, ngành Nông nghiệp tiếp tục tham mưu tỉnh có những chính sách đặc thù đối với các sản phẩm truyền thống, thế mạnh của từng địa phương, trong đó chú trọng phát triển các sản phẩm OCOP gắn với du lịch cộng đồng nhằm gìn giữ, phát huy các nét đẹp văn hóa truyền thống, xây dựng nông thôn mới bền vững.

Theo Bắc Ninh TV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *