– Người mua và Người bán liên hệ và trao đổi thông tin bằng công cụ trên Sàn TMĐT OCOP Việt Nam để bàn thảo về việc đổi trả hàng. Sàn TMĐT OCOP Việt Nam yêu cầu người bán nêu rõ chính sách đổi trả hàng (hoặc không cho phép đổi trả hàng) khi đăng tin bán hàng.

– Sàn Sàn TMĐT OCOP Việt Nam vận hành theo mô hình C2C, việc mua bán do thỏa thuận giữa Người mua và Người bán trên tinh thần tự nguyện, trung thực, chính xác. Người bán cần tuân thủ quy định về sản phẩm, chất lượng và số lượng đơn hàng như thông tin đã đưa ra trên sàn, và người mua nếu không có lý do bất khả kháng để từ chối việc nhận hàng, vẫn phải nhận và thanh toán tiền hàng. Sau khi nhận hàng và thanh toán, người mua kiểm tra hàng thấy chất lượng đơn hàng không đúng như thông tin người bán cung cấp, mới có thể khiếu nại. Điều kiện khiếu nại đổi trả hàng phải kèm theo video/ hình ảnh/ bằng chứng xác thực để chứng minh. Việc kiểm tra hàng hóa của Người mua không được làm hỏng, suy suyển vỏ hộp, tem niêm phong của nhà sản xuất.

– và công bố thông tin trên sàn, Người mua cần tìm hiểu trước khi mua. Trường hợp Người mua nếu cần thêm thông tin có thể liên hệ với Người bán để có quyết định chính xác trước khi mua hàng. Việc mua bán là quyết định độc lập, tự nguyện của bên mua và bên bán, bằng hành vi đặt hàng Người mua đồng ý mua hàng với các thông tin mà người bán cung cấp trên sàn.

Sàn TMĐT OCOP Việt Nam và Nhà cung cấp có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Người mua liên quan đến giao dịch tại website ocopvietnam.vn

Để gửi phản ánh, Người mua có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người mua khiếu nại về hàng hóa của Nhà cung cấp qua hộp chat trên sàn

Bước 2: Bộ phận giải quyết khiếu nại của Sàn TMĐT OCOP Việt Nam sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Người mua, tùy theo tính chất và mức độ khiếu nại Sàn TMĐT OCOP Việt Nam sẽ yêu cầu Người mua và Nhà cung cấp phải cung cấp đầy đủ thông tin liên quan giao dịch hàng hóa. Hai bên sẽ tự giải quyết với nhau trước và Sàn TMĐT OCOP Việt Nam chỉ làm trọng tài phân xử các vấn đề liên quan đến giao dịch nếu nhận được yêu cầu hợp lệ từ một trong hai bên hoặc từ cả hai Bên.

Bước 4: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của ocopvietnam.vn thì ban quản trị có quyền yêu cầu Người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Ocopvietnam.vn tôn trọng và nghiêm túc đề nghị Người bán cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước VIETNAM POST và pháp luật.

Các bên bao gồm Nhà cung cấp, Người mua có nghĩa vụtích cực giải quyết các vấn đề phát sinh trên cơ sở đảm bảo lợi ích chung của các Bên. Đối với Nhà Cung cấp cần có trách nhiệm cung cấp bằng chứngliên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Sàn TMĐT OCOP Việt Nam sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến Người mua và Nhà cung cấp nếu được Người mua hoặc Nhà cung cấp (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi Nhà Cung cấp, Người mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị ocopvietnam.vn Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Nhà cung cấp: Sàn TMĐT OCOP Việt Nam sẽ có quyền áp dụng các biện pháp cảnh cáo bao gồm nhưng không giới hạn: khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Sàn TMĐT OCOP Việt Nam sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của Nhà cung cấp đó trên Sàn TMĐT OCOP Việt Nam đồng thời yêu cầu Nhà cung cấp bồi hoàn cho Khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Khách hàng. Trong trường hợp Nhà cung cấp chưa nhận được tiền thanh toán của đơn hàng thì Sàn TMĐT OCOP Việt Nam có quyền thay mặt Nhà cung cấp bồi thường cho khách hàng và khấu trừ trực tiếp vào tiền hàng thanh toán.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên Người mua, Nhà cung cấp, thì một trong hai bên Người mua và Nhà cung cấp sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.