Chương trình OCOP – nền tảng vững chắc xây dựng NTM

Chương trình OCOP mỗi xã, phường một sản phẩm được đánh giá là cách làm linh hoạt sáng tạo, đột phá và chưa có tiền lệ của Quảng Ninh, thực sự thổi một làn gió mới làm thay đổi tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp của các doanh nghiệp, HTX và người dân khu vực nông thôn.

Theo Báo Quảng Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *