Đà Nẵng công nhận 12 sản phẩm đạt chuẩn OCOP

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 174/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Đà Nẵng (đợt 2 năm 2022).

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng công nhận 02 sản phẩm của 02 chủ thể đạt hạng 4 sao là Chả lụa Peco Food của Công ty TNHH Peco Fooda và Lạp xưởng tươi MinKai của Hộ kinh doanh Hồ Thị Thùy Trang; công nhận 10 sản phẩm của 08 chủ thể  đạt hạng 3 sao là: Bánh tráng mè truyền thống Thi Chung; Chả cá Thát lát chiên Văn Tới; Chả cá thát lát Văn Tới (tươi); Nấm đông trùng hạ thảo Quỳnh Tâm; Nấm Linh Chi Quỳnh Tâm; Gà thả vườn Kê Sơn; Chè dây Hòa Bắc; Mật ong Bana Bee; Nước mắm Nam Ô – Hiệp Hải; Rượu Đinh lăng – Đà tửu.

Đồng thời, thành phố công nhận kết quả đánh giá để đề nghị Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp quốc gia đánh giá, công nhận hạng 5 sao đối với sản phẩm Bánh dừa nướng mè Mỹ Phương của Công ty TNHH Mỹ Phương Food.

Kết quả đánh giá phân hạng có giá trị trong 03 năm kể từ ngày ký quyết định và được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức trao chứng nhận cho các sản phẩm được công nhận OCOP và công bố công khai sản phẩm đạt chứng nhận theo quy định; chi thưởng cho chủ thể đạt chứng nhận OCOP theo Nghị quyết số 329/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các chủ thể thực hiện việc sử dụng, in logo trên sản phẩm được công nhận theo quy định hiện hành; phối hợp thực hiện việc kiểm tra định kỳ sản phẩm hằng năm, đề xuất xử lý các chủ thể vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu logo OCOP và các quy định khác của pháp luật.

Nguồn: dangbodanang.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *