Điều kiện cần có của một sản phẩm OCOP

Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2018 tại Quyết định số 490/QĐ-TTg. OCOP là cụm từ viết tắt của “One commune, one  product” nghĩa là “Mỗi xã một sản phẩm”, là chương trình học từ phong trào OVOP của Nhật Bản và OTOP của Thái Lan.

Chương trình OCOP được tổ chức nhằm khai thác lợi thế từ sản phẩm truyền thống địa phương để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đồng thời thúc đẩy sản xuất phát triển và tăng thu nhập. Chương trình có hệ thống tổ chức từ trung ương đến cơ sở, bộ phận tư vấn hỗ trợ và bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng. Sản phẩm đầu ra của chương trình là sản phẩm đạt chuẩn OCOP có sức ảnh hưởng lớn trong thị trường tiêu dùng.

Điều kiện cần có của một sản phẩm OCOP

Sản phẩm tham gia chương trình OCOP phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Sản phẩm là đặc sản, thế mạnh của địa phương.

2. Sản phẩm được chế biến sâu nhằm nâng cao gia tăng giá trị (trừ sản phẩm du lịch).

3. Sản phẩm phải do chủ thể theo quy định của Quyết định số 490/QĐ-TTg sản xuất ra.

4. Sản phẩm phải được chuẩn hóa theo các tiêu chí sản phẩm OCOP.

5. Sản phẩm phải được đánh giá, xếp hạng và cấp giấy chứng nhận ở cấp tỉnh và cấp Quốc gia.

Các sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng OCOP sẽ trải qua 3 vòng chấm ứng với 3 cấp huyện, tỉnh, trung ương. Các sản phẩm tiềm năng 3 sao ở cấp huyện sẽ được đi tiếp lên chấm cấp tỉnh. Tại hội đồng đánh giá cấp tỉnh, các sản phẩm đạt từ 4 đến 5 sao sẽ được đăng ký dự thi cấp quốc gia.

Chủ thể OCOP khi tham gia chương trình OCOP sẽ được những quyền lợi gì?

Các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất tham gia thực hiện chương trình OCOP được áp dụng thực hiện các chính sách hiện hành của Nhà nước về phát triển ngành nghề, phát triển nông nghiệp nông thôn.

Tùy điều kiện thực tế, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành cơ chế chính sách phù hợp để hỗ trợ lãi suất tín dụng; hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ; hỗ trợ đào tạo nhân lực.

Bên cạnh đó, chủ thể còn có cơ hội mang sản phẩm của mình đến giới thiệu tại các sự kiện quảng bá OCOP gắn với phát triển du lịch hội chợ triển lãm phát triển OCOP cấp tỉnh, vùng, quốc gia và quốc tế.

Ngoài ra, các sản phẩm từ 3 sao trở lên sẽ được hỗ trợ xúc tiến thương mại như: xây dựng hệ thống trung tâm, điểm giới thiệu sản phẩm, gian hàng OCOP; quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng; tổ chức hội chợ sản phẩm OCOP,…

Chủ thể được ưu tiên tham gia chương trình OCOP

Bốn chủ thể được ưu tiên tham gia chương trình OCOP là Tổ hợp tác; Hộ gia đình đăng ký kinh doanh, Hợp tác xã; Doanh nghiệp.

Qua 02 năm triển khai Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 (được phê duyệt tại Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng), tỉnh đã tổ chức đánh giá, xếp hạng và chứng nhận được 99 sản phẩm OCOP (trong đó có 24 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 75 sản phẩm đạt hạng 3 sao) của 52 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, đạt và vượt 282,85% so với chỉ tiêu Đề án là 35 sản phẩm. Mục tiêu giai đoạn 2021-2025, tỉnh Sóc Trăng sẽ phát triển mới và tiêu chuẩn hóa thêm ít nhất 35 sản phẩm, trong đó có ít nhất 5 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao cấp quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *