Đồng bằng sông Hồng có số sản phẩm OCOP cao nhất cả nước

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương, tính đến nay, cả nước đã có 8.867 sản phẩm được đánh giá, phân hạng trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Trong đó, 65,9% sản phẩm đạt 3 sao, 33,2% sản phẩm OCOP 4 sao, 0,7% sản phẩm tiềm năng 5 sao và 20 sản phẩm OCOP 5 sao. Vùng Đồng bằng sông Hồng đang có số sản phẩm được đánh giá, phân hạng OCOP cao nhất cả nước (chiếm 32,2% sản phẩm), tiếp theo là khu vực vùng miền núi phía Bắc với 19,7%, vùng Đồng bằng sông Cửu Long với 17,7%.

Nhìn chung, sản phẩm OCOP đang từng bước khẳng định giá trị và chất lượng trên thị trường, được người dân tín nhiệm. Đặc biệt, sản phẩm OCOP 5 sao đã được lựa chọn làm quà tặng trong các hội nghị quan trọng và các chuyến công tác nước ngoài. Điều này tác động tích cực đối với các chủ thể có sản phẩm 5 sao nói riêng và Chương trình mỗi xã một sản phẩm nói chung.

Theo Hà Nội mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *