Gần 80 sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng ‘chuẩn’ OCOP

Đến nay, cả nước đã có gần 80 sản phẩm, dịch vụ du lịch cộng đồng được xác định là sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, đến ngày 31/12/2022, 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã áp dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Tổng số có 8.689 sản phẩm OCOP (65,5% sản phẩm 3 sao; 33,6% sản phẩm 4 sao; 0,7% sản phẩm tiềm năng 5 sao và 0,2% sản phẩm 5 sao) được 4.479 đối tượng OCOP xếp hạng từ 3 sao trở lên.

Sau hơn 4 năm triển khai Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (chương trình OCOP), Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả nhiều sản phẩm, trong đó có nhóm sản phẩm “Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm tham quan du lịch”.

Thực tế cho thấy, phát triển du lịch nông thôn gắn với Chương trình OCOP là hướng đi hiệu quả cho phát triển du lịch nông thôn, đặc biệt là bộ Tiêu chí về dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch đã có nhiều định hướng gắn với xây dựng nông thôn mới như: Cơ sở hạ tầng, môi trường, văn hóa, tổ chức cộng đồng…

Trên cơ sở kết quả đạt được, cả nước phấn đấu đến năm 2025, mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất 1 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái của địa phương; phấn đấu mỗi huyện nông thôn mới có tiềm năng du lịch xây dựng ít nhất 1 mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù.

Theo TC Du lịch TPHCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *