Hà Nội có 518 sản phẩm OCOP được đánh giá, đạt tiêu chí

Mới đây, qua kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 , Hà Nội đã có 518 sản phẩm được đánh giá, phân hạng, đạt tiêu chí sản phẩm OCOP.

Năm 2022, Hà Nội có 518 sản phẩm được đánh giá, phân hạng, đạt tiêu chí sản phẩm OCOP. Ảnh: VGP/Thiện Tâm.
Năm 2022, Hà Nội có 518 sản phẩm được đánh giá, phân hạng, đạt tiêu chí sản phẩm OCOP. Ảnh: VGP/Thiện Tâm.

Theo Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới TP. Hà Nội Nguyễn Văn Chí, để thực hiện kế hoạch năm 2022, ngay từ đầu năm, Văn phòng Điều phối nông thôn mới TP. Hà Nội – Cơ quan Thường trực của Hội đồng OCOP Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai đến các quận, huyện, thị xã; phối hợp với Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng OCOP Thành phố hướng dẫn các địa phương triển khai Chương trình OCOP, tiếp nhận hồ sơ, tham mưu giúp Hội đồng OCOP Thành phố tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm năm 2022.

Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP TP. Hà Nội năm 2022, theo Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới TP. Hà Nội Nguyễn Văn Chí, Tổ tư vấn phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới TP. Hà Nội đã tiếp nhận tổng số 529 hồ sơ tham dự đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 của 195 chủ thể thuộc 26 quận, huyện. Trong tổng 529 hồ sơ tham dự đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, kết quả rà soát, thẩm định hồ sơ, có 518 hồ sơ sản phẩm của 191 chủ thể đủ điều kiện đánh giá lần 1 năm 2022.

Trong 518 sản phẩm này, ngành thực phẩm tươi sống có 76 sản phẩm, thực phẩm chế biến có 225 sản phẩm, ngành đồ uống có 12 sản phẩm, ngành thảo dược có 22 sản phẩm, ngành thủ công mỹ nghệ có 168 sản phẩm, ngành vải may mặc có 13 sản phẩm và lĩnh vực dịch vụ du lịch cộng đồng, điểm du lịch có 2 sản phẩm.

Bên cạnh đó, Hội đồng OCOP thành phố đã lập 13  biên bản Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP lần 1 – năm 2022 của Hội đồng OCOP Thành phố và yêu cầu các chủ thể và hội đồng OCOP cấp huyện hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng và báo cáo theo góp ý của thành viên hội đồng Thành phố trước khi báo cáo UBND Thành phố  và toàn bộ hồ sơ đã được bổ xung chỉnh sửa theo yêu cầu của thành viên Hội đồng Thành phố.

Sau khi các sản phẩm được Hội đồng OCOP TP đánh giá, phân hạng lần 1, Văn phòng Điều phối nông thôn mới TP. Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu phân tích nhóm sản phẩm có liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể, đã tiến hành lấy và kiểm nghiệm mẫu của 327 sản phẩm (ngành thực phẩm 297 sản phẩm, ngành đồ uống 12 sản phẩm, ngành thảo dược 18 sản phẩm) để đánh giá chất lượng của sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm… Kết quả phân tích mẫu cho thấy: 327/327 sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định.

Theo Báo Chính Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *