Hà Nội: Vì sao 4 nhiệm vụ Chương trình OCOP năm 2022 chưa được thực hiện?

Trong năm 2022, có 4 nhiệm vụ thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) mà Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội được UBND TP giao nhưng chưa thực hiện. Nguyên nhân vừa được đơn vị này thông tin.

Nhiệm vụ đầu tiên Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội chưa thực hiện là “tập huấn Chương trình OCOP”. Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội, sở dĩ đơn vị không thực hiện nhiệm vụ này là do Bộ NN&PTNT chưa ban hành khung đào tạo.

Về nhiệm vụ “tổ chức công bố quyết định công nhận sản phẩm OCOP TP Hà Nội, kết hợp trưng bày, quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP”, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội cho biết trong năm 2022 đã không tổ chức được do Hội đồng OCOP TP Hà Nội mới đánh giá lần 1.

Dự kiến vòng 2 của Hội đồng OCOP TP Hà Nội sẽ họp trong thời gian tới. Sau khi có quyết định công nhận sản phẩm OCOP TP Hà Nội năm 2022, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội sẽ tham mưu UBND TP tổ chức lễ công bố quyết định công nhận sản phẩm OCOP trong năm 2023.

Đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội thăm gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của huyện Mỹ Đức. Ảnh: Lâm Nguyễn.
Đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội thăm gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của huyện Mỹ Đức. Ảnh: Lâm Nguyễn.

Liên quan đến nhiệm vụ “cập nhật, nâng cấp và duy trì phần mềm đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp TP, cấp huyện và duy trì phần mềm chấm điểm sản phẩm OCOP” không thực hiện, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội cho biết, nguyên nhân là do Bộ NN&PTNT chưa ban hành bộ tiêu chí đánh giá chấm điểm giai đoạn mới.

Dự kiến năm 2023, khi có bộ tiêu chí mới, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội sẽ cập nhật nâng cấp phần mềm đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp TP và cấp huyện.

Nhiệm vụ thứ tư mà Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội không thực hiện trong năm 2022 là “học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế triển khai Chương trình OCOP tại Nhật Bản”. Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội, đơn vị đã có Tờ trình số 316/TTr-SNN ngày 21/9/2022 xin chủ trương tổ chức đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm Chương trình OVOP tại Nhật Bản và UBND TP đã có Văn bản 9875/VP-KTN ngày 29/9/2022  giao Sở Ngoại vụ hướng dẫn thực hiện theo văn bản số 06-QC/TU ngày 11/8/2022 của Thành ủy Hà Nội.

Tuy nhiên đến nay, theo Quy chế số 06-QC/TU ngày 11/8/2022 của Thành ủy Hà Nội, đã bố trí 2 đoàn của lãnh đạo Thành ủy và TP đi tham quan học tập tại nước ngoài với Sở NN&PTNT. Do đó, đoàn công tác đi Nhật Bản không thực hiện trong năm 2022.

Ngoài 4 nhiệm vụ không thực hiện nêu trên, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội xin chuyển hai nội dung từ năm 2022 sang kế hoạch năm 2023. Thứ nhất là đối với Đề án xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025 (gọi tắt là Đề án nông thôn mới).

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội, đề án trên đã được UBND TP chấp thuận tại văn bản số 3143/UBND-KTN ngày 23/9/2022. Tuy nhiên do Đề án nông thôn mới liên quan đến toàn bộ các đơn vị trên địa bàn TP, để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng của đề án, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội đề xuất xây dựng Đề án vào kế hoạch năm 2023.

Nội dung nhiệm vụ thứ hai là Đề án nông nghiệp đô thị TP Hà Nội giai đoạn 2022 – 2026. Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội đã đăng tải 2 lần và mở thầu. Tuy nhiên, không có nhà thầu tham dự. Văn phòng đề xuất xin chuyển nhiệm vụ vào kế hoạch năm 2023 để tiếp tục thực hiện.

Theo Kinh tế & Đô thị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *