1. Thanh toán khi nhận hàng

Quý khách thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng.

2. Chuyển khoản ATM/ ngân hàng/ Internet banking/ App Mobile

Quý khách có thể sử dụng các phương thức như chuyển khoản tại cây ATM, chuyển khoản online qua website ngân hàng hoặc nộp tiền vào ngân hàng để thanh toán các đơn hàng trên ocopvietnam.vn. Vui lòng liên hệ hotline trước khi chuyển khoản để được hỗ trợ và cập nhật kịp thời đơn hàng.

Thông tin chuyển tiền như sau:

Chủ TK: CONG TY CP TIENG NOI LANG NGHE VIET NAM
Số TK: 42510002065108
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc
Nội dung: Thanh toan DH – SDT – Ten dang ky

hoặc  

Chủ TK: CONG TY CP TIENG NOI LANG NGHE VIET NAM
Số TK: 2800678926789
Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) – Chi nhánh Vĩnh Phúc
Nội dung: Thanh toan DH – SDT – Ten dang ky

Chủ TK: CONG TY CP TIENG NOI LANG NGHE VIET NAM
Số TK: 111002919862
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Vĩnh Phúc
Nội dung: Thanh toan DH – SDT – Ten dang ky