Ninh Bình có 101 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP

Sau hơn 3 năm thực hiện triển khai Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh có 101 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, nhờ đó nâng cao giá trị cạnh tranh trên thị trường.

Hội đồng OCOP tỉnh Ninh Bình tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt II, năm 2022.
Hội đồng OCOP tỉnh Ninh Bình tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt II, năm 2022.

5 sản phẩm của 4 chủ thể được Hội đồng OCOP cấp huyện đánh giá và gửi lên. Do được tư vấn từ cơ sở, các chủ thể tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện đầy đủ các tiêu chí, được Hội đồng cấp tỉnh đánh giá cao. Các sản phẩm được xây dựng sát với các tiêu chí theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng theo chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Kết quả, có 2 sản phẩm đạt 3 sao và 3 sản phẩm đạt 4 sao.

Năm 2022, Ninh Bình có 47 sản phẩm đạt chuẩn OCOP
Năm 2022, Ninh Bình có 47 sản phẩm đạt chuẩn OCOP

Năm 2022, Ninh Bình có 47 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, vượt 13 sản phẩm so với kế hoạch đề ra. Như vậy, sau hơn 3 năm thực hiện chương trình, toàn tỉnh có 101 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó có 65 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 31 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Các chủ thể tham gia là doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và hộ sản xuất, kinh doanh.

Để sản phẩm OCOP ngày càng phát triển, các địa phương cùng các chủ thể đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá tiêu thụ sản phẩm, tham gia các sự kiện kết nối giao thương, hội chợ thương mại; sàn thương mại điện tử, đưa sản phẩm vào các kênh tiêu thụ hiện đại.

Nhờ vào việc tham gia chương trình, hiện nay Ninh Bình đã hình thành được nhiều chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, giúp bà con nông dân có cuộc sống ổn định hơn. Đặc biệt, giúp các địa phương thực hiện có hiệu quả mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 100% số xã của tỉnh đã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *