Ninh Bình phấn đấu năm 2025 có 150 sản phẩm OCOP từ 3-4 sao

Sau gần 5 năm thực hiện Chương trình OCOP tại tỉnh Ninh Bình đã mở ra cơ hội phát triển sản xuất, gia tăng giá trị của nhiều loại sản phẩm của địa phương. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Ninh Bình có hơn 100 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP
Ninh Bình có hơn 100 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

Thời gian qua, Ninh Bình đã chú trọng các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức của hệ thống quản lý Chương trình OCOP từ tỉnh đến xã và sự hiểu biết của cộng đồng về OCOP. Các sản phẩm đã được hỗ trợ chuẩn hóa, như: xây dựng hồ sơ chất lượng sản phẩm; tài liệu quản lý chất lượng nội bộ; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để quảng bá sản phẩm; thiết kế website… Chỉ tính riêng năm 2022, đã tổ chức xét duyệt và phân hạng 47 sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có hơn 100 sản phẩm được công nhận xếp hạng OCOP, gồm 68 sản phẩm 4 sao và 33 sản phẩm 3 sao.

Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, đạt 150 sản phẩm OCOP, hạng từ 3- 4 sao trở lên, tỉnh đang xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cho các chủ thể tham gia Chương trình; thử nghiệm và nhân rộng các mô hình điểm bán hàng, Trung tâm giới thiệu OCOP đồng bộ, hiện đại, áp dụng công nghệ thông tin, nhằm khai thác lợi thế về du lịch nông thôn tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh./.

nguồn: nbtv.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *