Phát triển sản phẩm OCOP để khơi dậy tiềm năng địa phương

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai mạnh mẽ, tạo động lực lớn cho các chủ thể kinh tế đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Đến nay, An Giang có 74 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, đồng thời có 54 chủ thể kinh tế có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Đến nay, An Giang có 74 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, đồng thời có 54 chủ thể kinh tế có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

74 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên

Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở NN-PTNT An Giang cho biết, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 3 huyện hoàn thành chương trình nông thôn mới, có 74 xã đạt 19 tiêu chí, trong đó có 68 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm có thêm 7 xã đạt nông thôn mới nâng cao, toàn tỉnh có tổng số 27 xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Cùng với đó, ngành nông nghiệp sẽ tăng cường kiểm tra, hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện xây dựng xã điểm nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025. Tổ chức lớp đào tạo tập huấn về nâng cao năng lực thực hiện chương trình OCOP cho cán bộ quản lý và chủ thể sản xuất tại các huyện, thị xã, thành phố. Rà soát, vận dụng hiệu quả, linh hoạt các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông thôn mới, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo cơ chế thông thoáng, thúc đẩy phát triển sản xuất và kêu gọi đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao…

Bên cạnh đó, chương trình OCOP được triển khai mạnh mẽ, tạo động lực lớn cho các chủ thể kinh tế đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Đến nay, An Giang có 74 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, có 54 chủ thể kinh tế có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP.

Ông Nguyễn Thanh Tuyến, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Phú Tân cho biết, các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP bước đầu đã khơi dậy tiềm năng, thế mạnh về sản phẩm, vùng nguyên liệu và lao động địa phương. Đặc biệt là tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Các sản phẩm không ngừng cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm nhằm nâng cao giá trị và lợi thế cạnh tranh. Trong thời gian tới, Phú Tân triển khai thực hiện hiệu quả Đề án OCOP định hướng đến năm 2030, chú trọng việc nâng hạng các sản phẩm, phát triển các sản phẩm làng nghề, truyền thống và sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai mạnh mẽ, tạo động lực lớn cho các chủ thể kinh tế đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai mạnh mẽ, tạo động lực lớn cho các chủ thể kinh tế đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Đồng thời tăng cường hỗ trợ, nghiên cứu các quy định và hướng dẫn chủ thể có sản phẩm tham gia OCOP thực hiện hồ sơ minh chứng, thường xuyên rà soát phát hiện những sản phẩm tiềm năng, thế mạnh, truyền thống,… để vận động chủ thể tham gia chương trình.

Nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, mới đây UBND tỉnh ban hành kế triển khai thực hiện chương trình OCOP tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025. Mục tiêu nhằm tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và du lịch nông thôn. Đồng thời còn bảo tồn đa giá trị văn hóa, bảo vệ cảnh quan môi trường nông thôn và chuyển đổi số. Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư trao chứng nhận đối với các sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư trao chứng nhận đối với các sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Cụ thể, đến năm 2025, phấn đấu có thêm 170 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó phấn đấu có thêm 10 sản phẩm OCOP đạt 5 sao cấp quốc gia. Củng cố và nâng cấp ít nhất 20% sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng, ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu sản phẩm, phát triển dịch vụ du lịch nông thôn. Ưu tiên phát triển các HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa; phấn đấu ít nhất có 30% chủ thể OCOP là hợp tác xã, 30% chủ thể là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Có ít nhất 30% các chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định. Trong đó ưu tiên các sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng. Có ít nhất 30% làng nghề truyền thống có sản phẩm OCOP, góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống.

Tỷ lệ lao động được đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp làm việc tại các chủ thể OCOP đạt tối thiểu 20%, phấn đấu có ít nhất 40% chủ thể OCOP là nữ, ít nhất 20% chủ thể OCOP là người dân tộc thiểu số điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. Có 100% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn thương mại điện tử…) phấn đấu mỗi huyện, thị xã, thành phố có 1 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

Từ nay đến năm 2025, tỉnh An Giang phải có 100% cán bộ các cấp (thành viên của các hội đồng, tổ giúp việc OCOP các cấp, cán bộ cấp xã), lãnh đạo doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia chương trình OCOP được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về OCOP.

Theo Nongnghiep.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *