Theo đó, UBND tỉnh đã công nhận 44 sản phẩm xếp hạng đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP lần đầu năm 2022, gồm 07 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 37 sản phẩm đạt hạng 3 sao; công nhận lại 13 sản phẩm đã hết hạn chứng nhận OCOP, gồm 04 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 09 sản phẩm đạt hạng 3 sao.

Tính chung đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã có 173 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó: 91 sản phẩm 3 sao; 80 sản phẩm 4 sao; 02 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia. Các sản phẩm đạt các hạng sao được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận; được sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được in, dán trên bao bì sản phẩm theo đúng quy định. Kết quả chứng nhận xếp hạng sao sản phẩm có giá trị trong 03 năm, kể từ ngày Quyết định được ký ban hành. UBND các huyện, thành phố và các chủ thể có sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí sản phẩm OCOP đã đạt theo quy định./.

Theo Thainguyentv