Trà Vinh phấn đấu có 50 sản phẩm OCOP mỗi năm

Tỉnh Trà Vinh phấn đấu đến năm 2025, có thêm từ 45 – 50 sản phẩm OCOP mỗi năm và hơn 70% sản phẩm được đưa lên các sàn giao dịch điện tử.

Sở NN-PTNT Trà Vinh cho biết, giai đoạn năm 2019 đến nay, từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM, tỉnh đã phân bổ 500 triệu đồng, bình quân 50 triệu đồng/huyện để triển khai các nội dung cơ bản như: Tập huấn, tuyên truyền vận động, xây dựng kế hoạch, chấm điểm phân hạng sản phẩm, lồng ghép kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp, chủ cơ sở về máy móc trang thiết bị, xúc tiến thương mại… Bên cạnh đó, đã hỗ trợ ngân sách tỉnh cho các chủ thể OCOP thông qua Nghị quyết số 3 của HĐND tỉnh.

Kết quả, qua hơn 4 năm triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đến nay, toàn tỉnh có 184 sản phẩm OCOP (trong đó: 9 sản phẩm tiềm năng 5 sao; 38 sản phẩm đạt 4 sao; 137 sản phẩm 3 sao), của 118 chủ thể (72 hộ Kinh doanh; 20 Công ty, 5 doanh nghiệp; 19 HTX và 2 THT.

Mục tiêu phát triển đến năm 2025, tỉnh Trà Vinh sẽ có thêm 165 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao trở lên. Ảnh: Hồ Thảo.
Mục tiêu phát triển đến năm 2025, tỉnh Trà Vinh sẽ có thêm 165 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao trở lên. Ảnh: Hồ Thảo.

Ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Trà Vinh cho biết, đến nay, đã có 104 sản phẩm OCOP đưa lên trang thông tin điện tử kết nối sản phẩm OCOP tại địa phương. Mục tiêu phát triển đến năm 2025, tỉnh sẽ có thêm 165 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao trở lên. Mỗi năm, tỉnh phấn đấu có thêm từ 45 – 50 sản phẩm OCOP và hơn 70% sản phẩm OCOP được tham gia các sàn giao dịch điện tử.

Sắp tới, Sở tiếp tục vận động, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở có sản phẩm để họ tham gia Chương trình, từng bước nâng số lượng sản phẩm OCOP của tỉnh. Đồng thời, xem xét giải quyết các đề xuất hỗ trợ của các chủ thể (nếu đề xuất đáp ứng yêu cầu quy định) để từng bước nâng chất sản phẩm trong thời gian tới.

Theo Nông nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *