Tuyên Quang có thêm 66 sản phẩm OCOP được công nhận

Tỉnh miền núi Tuyên Quang vừa có thêm 66 sản phẩm của 55 chủ thể thuộc chương trình OCOP năm 2022 được công nhận đạt chuẩn.

Chương trình OCOP tỉnh Tuyên Quang năm 2022 có 66 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn. Ảnh: Nguyễn Hoàn
Chương trình OCOP tỉnh Tuyên Quang năm 2022 có 66 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Theo Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP năm 2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang, toàn tỉnh có 66 sản phẩm OCOP của 55 chủ thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh được công nhận đạt chuẩn.

Trong đó, có 6 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 57 sản phẩm đạt hạng 3 sao và 3 sản phẩm nậng hạng từ 3 sao lên 4 sao.

Huyện Yên Sơn dẫn đầu với 15 sản phẩm OCOP được công nhận, huyện Hàm Yên 12 sản phẩm, huyện Sơn Dương 11 sản phẩm, huyện Na Hang và Chiêm Hoá mỗi huyện 9 sản phẩm, huyện Lâm Bình và TP Tuyên Quang lần lượt là 4 và 3 sản phẩm.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh Tuyên Quang có 191 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 đến 4 sao. Kết quả chứng nhận xếp hạng sao sản phẩm có giá trị trong 36 tháng kể từ ngày 17.1.2023.

Ngoài ra địa phương này còn hỗ trợ cho chủ thể có sản phẩm được công nhận OCOP đạt hạng 3 sao, nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao là 10 triệu đồng/sản phẩm; đạt hạng 4 sao là 20 triệu đồng/sản phẩm. Tổng số tiền hỗ trợ là 720 triệu đồng.

Theo Lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *